Обучения

Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място"

Наръчник за синдикалисти „Развитие на Обучението на работното място”

В Наръчник за синдикалисти "Развитие на Обучението на работното място" ще откриете:

За кого е предназначен наръчникът?
Настоящият наръчник е предназначен за синдикални представители на работното място, председатели на синдикални организации на ниво компания, синдикалисти, занимаващи се с обучение и квалификация и членове на ЕРС и цели да им помогне в развитието на ученето на работното място. Той ще им даде възможност да консултират и подпомагат работниците и служителите и в частност синдикалните членове в диалога и преговорите с работодателите относно въпросите, касаещи ученето и обучението на работното място.

Как да използвате този наръчник?
Този наръчник предоставя набор от идеи и предложения за подпомагане на синдикалните представители и активисти в техия диалог и преговори с работодателите по темата за развитието на обучението на работното място. Тези шест стъпки са част от стратегически подход, който да даде възможност на синдикалните представители и активисти да обсъждат и водят преговори с работодателите на равни начала. Този наръчник може да бъде използван самостоятелно или като помощно средство за конкретен курс на обучение. Той ще бъде по-ефективен, ако е част от по- широка синдикална стратегия за развитие на обучението на работното място.

Какво има в наръчника?
Този наръчник представя подход от шест стъпки за развитие на обучението на работното място:
Стъпка 1 Подготовка на почвата за обучение;
Стъпка 2 Осъществяване на връзка с вашия синдикат;
Стъпка 3 Влизане в диалог с работниците;
Стъпка 4 Превръщане на потребностите и опита от обучение на работното място в синдикални искания;
Стъпка 5 Стартиране на диалог с работодателите Стъпка 6 Осъществяване на повторна връзка с работниците.

Можете да изтеглите електронната версия от ТУК

Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании

Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с европейските мултинационални компании

Синдикални обучения

 • Изменения в трудовото законодателство
 • Изменения в осигурително законодателство
 • Изменения в социално законодателство
 • Данъчно и финансово законодателство
 • Европейско трудово и социално законодателство
 • Допълнително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване
 • Икономика и пазар на труда
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Индустриални отношения
 • Мотивация за синдикално членство
 • Техники за водене на преговори и КТД
 • Разрешаване на конфликти на национално, браншово и регионално равнище
 • Организиране на стачни и протестни действия
 • История на синдикализма
 • Електронен синдикат
 • Английски език за синдикалисти
 • Социален инженеринг
 • Комуникация и протокол
 • Публично говорене, работа с медии, организиране на публични събития
 • Активни методи за преподаване (moderation skills and interactive event design)
 • Разработване и управление на проекти
 • Проектен бюджет и отчитане на проект
 • Ролята на младите хора за развитието на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности в България
 • Организационни структури, култура и поведение
 • Иновативно и креативно мислене

Професионална квалификация

 • Оперативен счетоводител
 • Икономист
 • Оператор на компютър
 • Работник в дървообработването
 • Сътрудник социални дейности
 • Аниматор в туризма
 • Работник в озеленяването
 • Болногледач
 • Сътрудник в малък и среден бизнес
 • Офис - мениджър
 • Офис - секретар
 • Шивач

Езикови Курсове

 • Английски език
 • Френски език
 • Немски език
 • Испански език
 • Италиански език